Онлайн CV - Вашето предимство при кандидатстване за работа - от OKJOBS.bg

Онлайн Cv, Традиционна Автобиография или и двете

Креативните индустрии нямат интерес към хартиените документи. Автобиографията (Онлайн CV) се възприема много по-добре от съвременните и бързо развиващи се компании. Те също така ценят креативния подход, който определя дали имате необходимите умения за работата.