Вашият браузър не поддържа javascript! Моля, активирайте го, в противен случай сайта няма да работи за вас.

Ако използвате услугите или информацията, предоставена от OKJOBS.bg, това ще бъде равносилно на приемането на общите условия описани по-долу.

Всяка дейност на последващо използване на услугите, предшествана от поставяне на отметка в полето, в което се потвърждава съгласие с общите условия за ползване на сайта, се приема като еквивалент на изричното ви съгласие, с което приемате и се съгласявате да спазвате изцяло това споразумение и всеки допълнителен документ, за което то се отнася.

Тези общи условия могат да бъдат променяни по всяко време. Моля, поставяйте отметка в това поле периодично, за да бъдете в течение с всички промени в тях.

1. Защита на интелектуалната собственост


Този уеб сайт (https://www.okjobs.bg) е собственост на:


 


ZAYO MARKETING LTD

Със седалище:


UNITED KINGDOM,


LONDON,


INTERNATIONAL HOUSE, 12


CONSTANCE STREET,


E16 2DQ


Регистрирана на 17 Sep 2018

Рег. Номер: 11573515Всяко съдържание и дизайн, изпратено до вас по имейл или предоставено на вас по друг начин, принадлежи на OKJOBS.bg – на Управителя и неговите сътрудници – освен когато това е изрично посочено (авторски права) и са защитени от закона за интелектуалната собственост. Нямате право да използвате, възпроизвеждате или разрешавате на никого да използва или възпроизвежда материалите, без да има писмено разрешение от нас или нашите сътрудници, които притежават правото на интелектуална собственост върху съответния раздел на съдържанието. Също така, забранено е да се възпроизвежда по какъвто и да е начин, изцяло или частично, информацията, съдържаща се в автобиографиите на кандидатите, в обявите за работа на фирми, без предварително писмено съгласие.
 
2. Използване на съдържание

Можете да копирате и отпечатвате съдържанието на сайта само за ваша собствена употреба и това на вашата компания, според целта, за която сте се регистрирали в OKJOBS.bg. С изключение на посоченото по-горе, съдържанието не може да бъде възпроизвеждано, модифицирано и използвано, независимо от търговската или нетърговска цел на тази експлоатация.

Действия като описаните по-долу не са разрешени, освен ако не е получено писмено разрешение от нас:
а. възпроизвеждането или съхраняването на Съдържанието, както и изпращането на това съдържание до всеки друг сайт, сървър или друг начин за съхраняване на информацията.

б. промяна, публикуване, предаване, както и участие в прехвърлянето, продажбата, разпространението на материали, направени чрез възпроизвеждане, промяна или показване на съдържанието, при липса на предварително получено писмено разрешение от нас.

в. премахване на логото, с което се означават авторските права върху съдържанието.

Всяка употреба на съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от този документ, е забранена. Заявките за използване на съдържанието за цели, различни от изрично разрешените от този документ, могат да бъдат изпращани на имейл адреса: support [at] okjobs [dot] bg.

3. Поверителност

Информацията, която ни предоставяте, ще се използва само в съответствие с условията на Политиката за поверителност на OKJOBS.bg.

4. Регистрация, пароли и отговорности

За да използвате услугите, предлагани от сайта, трябва:

1) да предоставите верни, точни и пълни данни за себе си, както се изисква от формата за регистрация на сайта

2) да съхранявате и подновявате, когато ситуацията го изисква, данните за регистрация и да се уверите, че към настоящия момент са точни и пълни. Вие се съгласявате да ги коригирате в рамките на 7 дни от датата, на която са настъпили промените.

За юридическите лица, Дружеството има задължението да представи истинска информация, име на фирмата, адрес, имейл, телефон, име и фамилия, лице за контакт и Булстат.
Компаниите, които наемат за чужбина, имат задължението да изпратят удостоверението за регистрация, издадено от Търговския регистър, с информация за сферата и полето в което е разрешена тяхната дейност.
Фирмите със седалище в чужбина имат задължението да предадат валидния ДДС номер при регистрацията в сайта.
Ако предоставите информация, която не е в съответствие с реалността, неточна или непълна, OKJOBS.bg има право да спре или блокира профила ви и да откаже използване на сайта.

OKJOBS.bg няма задължение да проверява предварително публикуваните от потребителите материали. Следователно OKJOBS.bg не носи отговорност по никакъв начин по отношение на информацията и данните, публикувани, разпространявани или предавани от своите потребители. Ако това ни бъде поискано от потребител, ние можем да проучим и проверим за да решим дали съответната информация трябва да бъде премахната.


Кандидати:

Информацията от CV може да бъде разкрита само в следните ситуации:
- от кандидата, когато кандидатства за работа, публикувана в сайта OKJOBS.bg;

Някои компании, може да изберат да публикуват обявите си за наемане на работа чрез временно наети служители. Впоследствие може да разберат, че за да получат покана за интервю, тези лица са си позволили да предоставят измамно, непълно, неправилно или агресивно описание на свободното работно място. Подобни действия могат да се наблюдават и от потенциален кандидат за работа. Общите Условия налагат отговорност и разбиране от страна на работодателите, че не всички потребители избират да следват добрия тон. Ето защо трябва да се уверите, че предоставената информация е реална преди да използвате информацията, съдържаща се в тези обяви, преди да отидете на интервю, да наемете кандидат или да направите инвестиция или каквото и да е друго действие, включващо използването на собствени или средства и ресурси на трети страни, Моля, свържете се с нас, ако откриете такива обяви.

Работодатели:

OKJOBS ви осигурява достъп, базиран на парола, до специалния профил, създаден на OKJOBS.bg. Чрез OKJOBS.bg можете да изберете кандидати за работа във вашата компания.

Изборът може да бъде направен по следните начини:

   а. Като публикувате обява за наемане на работа (обява).

Обявите могат да се показват на okjobs.bg за минимум 30 дни.  В същия ден вашата обява се изпраща по имейл до всички кандидати, които отговарят на профила на тази длъжност. Описаниетo на свободното работно място след момента на публикуване  (Клиентът e натиснал бутон за публикуване) вече не може да бъде променянo, след като обявата е публикувана на сайта и / или е изпратена до кандидатите.

Правила за публикуване на обяви за работодатели:

okjobs.bg предлага безплатни обяви, като офертата е достъпна за всички компании, регистрирани на сайта okjobs.bg, които коректно и изцяло попълват данните за регистрация, при условие, че които няма съмнение за манипулиране на системата.

Обявите на оператори за видео-чат, еротичен масаж или други подобни не са разрешени и няма да бъдат публикувани на сайта okjobs.bg, дори да са публикувани от юридически лица.

Съгласявайки се с общите условия, вие приемате и се съгласявате, че ще следвате правилото за добросъвестност при съставяне и публикуване на обява за наемане на персонал. По този начин вие сте задължени да не публикувате непълни, неправилни съобщения, да не извършвате подбора на кандидати по други правила, освен описаните в обявата, публикувана в okjobs.bg и в съответствие със закона. Ако не спазвате тези правила, разбирате и се съгласявате, че okjobs.bg има право да ограничи достъпа до своите услуги на потребители, които нарушават разпоредбите на това споразумение.

   б. Изберете да търсите автобиографии на кандидатите в базата данни на okjobs.bg
 
5. Защита на потребителския акаунт (кандидат или компания)

Достъпът ви до определени услуги и информация в рамките на okjobs.bg е защитен с парола. Препоръчваме ви да не разкривате тази парола пред никого. okjobs.bg никога няма да поиска паролата за вашия акаунт нито по имейл нито по телефона. Освен това, ако е възможно, трябва да не забравяте да излезете от акаунта си в края на всяка сесия. Също така ви съветваме да затворите и прозореца на браузъра.

Тези съвети са предназначени да предотвратят достъпа на неоторизирани лица до вашата лична информация или до вашата кореспонденция при работа в компютърна мрежа на обществено място. (например в интернет кафенета).

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на вашата информация и парола. Вие ще носите отговорност за използването на профила си, независимо дали е направено със или без ваше знание. Вие се съгласявате да уведомявате okjobs.bg за всяко неоторизирано използване на вашата парола и регистрация. Компанията няма да носи отговорност за морални или материални щети, причинени от неспазване на тази разпоредба.

okjobs.bg използва криптирана връзка когато съдържанието на определена страница го изисква. За съжаление, никой не може да гарантира, че предаването на данни през Интернет е 100% сигурно. В резултат, въпреки усилията ни да защитим вашата лична информация, okjobs.bg не може да я гарантира или да гарантират сигурността на информацията, предавана от вас до нас, до и от нашите онлайн услуги или нашите продукти. Затова ви предупреждаваме, че изпращането на всяка информация до нас, е на ваш собствен риск. Всяка регистрация се прави за един потребител.

 
6. Спиране на достъпа

okjobs.bg може, без друго уведомление или формалност и без да се налага да обяснява решението си, да преустанови или прекрати достъпа ви до Съдържанието на okjobs.bg или част от това съдържание. В този смисъл okjobs.bg може да блокира паролата, използването на услугите или използването на която и да е от другите й услуги, от които се възползвате, или да премахне и изтрие всеки материал в рамките на услугите, по някаква причина или без причина. okjobs.bg също може, когато пожелае и без да давам обяснение, да прекъсва предоставянето на услуги или част от тях със или без предварително уведомяване.

В този случай се прилагат разпоредбите на точка 5 от настоящия документ, когато е това е приложимо. В случай на ограничаване на достъпа на потребителите до платени услуги, те разбират и са съгласни, че единствените претенции, които могат да предявят срещу okjobs.bg са ограничени до възстановяване на частта от тарифата, съответстваща на оставащия период.
 
7. Промени, направени в okjobs.bg

okjobs.bg си запазва правото да спира, променя, добавя или изтрива части от съдържанието си по всяко време. Освен това, okjobs.bg си запазва правото да ограничи достъпа при проблем или нужда8. Липса на гаранция и отказ от отговорност

Въпреки че по всяко време се стреми да гарантира качеството и коректността на статиите, публикувани в okjobs.bg, okjobs.bg не може да гарантира, изрично или косвено, по отношение на съдържанието или правилния, пълен и актуален характер на информацията, представена в автобиографиите на кандидатите и обявите за набиране на персонал, публикувани от компании, рекрутъри, софтуер или продукти и услуги, публикувани под нейно име. okjobs.bg не поема никаква отговорност във всяка ситуация за вреди, причинени пряко или косвено, за никаква пряка или непряка печалба (включително, но не ограничена до този списък: вреди от загуба на печалба, прекъсване някои бизнес или други имуществени вреди), претърпени в резултат на използването или прекъсването на използването или липсата на редовност на информацията и услугите, предоставяни от okjobs.bg, въпреки че okjobs.bg предупреди, че използването на тази информация без специализиран консултант може да генерира такива щети.

okjobs.bg не гарантира точността, правилността или текущия характер на информацията или услугите, предоставяни от работни okjobs.bg. Също така, okjobs.bg не гарантира, че компютърните системи или програми, използвани от okjobs.bg за показване или предаване на информация на okjobs.bg или под каквато и да е друга форма, не съдържат вируси или други разрушителни кодови последователности или други разрушителни свойства.

Вие се съгласявате да ни освободите от каквато и да е отговорност за каквито и да било съдебни или извънсъдебни действия и да покриете съдебните разходи и всички други разходи, които могат да възникнат в резултат на нарушението на условията на този договор.

 
9. Форс Мажорни обстоятелства

okjobs.bg, неговите партньори и като цяло доставчиците на информация на okjobs.bg не могат да бъдат отговорни за всяко забавяне или грешка в съдържанието, предоставено от нашите публикации, произтичащи пряко или косвено от причини, които не зависят от нас. Това изключение включва, но не се ограничава до: грешки във функционирането на техническото оборудване от okjobs.bg, липса на функциониране на интернет връзката, липса на функциониране на телефонни връзки, компютърни вируси, неоторизиран достъп до системи на okjobs.bg, операционни грешки, стачка и т.н.

 
10. Разни

Промяна на условията на това споразумение.
okjobs.bg има право, без уведомление и без извършване на други формалности, да променя условията на това споразумение. Препоръчваме ви да четете този документ редовно, за да сте наясно с всички промени, направени в него. Достъпът okjobs.bg и използването на нашите услуги означава, че сте се съгласили с новите условия на това споразумение.

Също така някои услуги, предлагани от okjobs.bg, могат да бъдат подчинени на различни условия, които ще бъдат показани в случай на всяка такава услуга на видимо място и могат да бъдат достъпни, преди да използвате услугата.

Реклама и съдържание, предоставяно от други страни.

Части от съдържанието, включено в okjobs.bg може да се предоставя от трети страни, с които okjobs.bg има договори за предоставяне на съдържание. Също така, в съдържанието на okjobs.bg  могат да бъдат включени рекламни секции, които ще показват рекламни съобщения на трети страни. okjobs.bg по никакъв начин не носи отговорност за съдържанието, предоставяно от трети страни, независимо дали е рекламно или не. Освен това okjobs.bg не носи отговорност за съдържанието на страниците, към които е препратката.

Известия.

Всяко уведомяване към okjobs.bg трябва да бъде изпратено писмено, по електронна поща или по пощата на адреса, посочен в този документ.

 
11. Приложимо право и юрисдикция

Правата и задълженията на страните, наложени от настоящото споразумение, както и всички правни последици, произтичащи от това споразумение, ще бъдат тълкувани и уредени от действащия закон. Всеки спор, който има за предмет това споразумение, ще бъде изправен за разрешаване в съда.