Вашият браузър не поддържа javascript! Моля, активирайте го, в противен случай сайта няма да работи за вас.

Политика за поверителност

Екипът на OK Jobs.bg защитава максимално правото на поверителност и личен живот на потребителите на сайта. Ние се стремим да предложим на вас, потребителите на сайта, безопасно онлайн изживяване, което няма да повлияе неблагоприятно на личния ви живот. В тази връзка ние полагаме всички усилия да гарантираме, че информацията, която въвеждате в нашата база данни, се използва само за целите, които имате предвид.

Област на сигурност на личните данни и политиката на „бисквитките“

Споразумението за поверителност по отношение на политиката за сигурност на личните данни обхваща начина, по който се обработват личните данни, което може да ви идентифицира, когато използвате услугите на OK Jobs.bg . Данните на юридическите лица, партньори или не, които използват сайтовете OK Jobs.bg също се вземат предвид. Това споразумение за поверителност предоставя информация за бисквитките, използването им от трети страни и как да ги деактивираме.

Обща информация, събирана от OK Jobs.bg

Когато се регистрирате на уебсайта OK Jobs.bg , чрез създаване на акаунт за достъп до различните услуги/продукти и сайта OK Jobs.bg , абониране за определени услуги на сайта OK Jobs.bg или чрез активиране на реклами или рекламни материали, OK Jobs.bg ще обработва информация с личен характер, способна да идентифицира конкретен човек. В някои области на сайтовете, OK Jobs.bg ви моли да предоставите лични данни, включително вашето име, адрес, адрес на електронна поща, телефон, номер на кредитна карта, информация за контакт, информация за фактуриране на услуги на OK Jobs.bg  и други: информация, чрез която можете да бъдете идентифициран. В други области на нашите сайтове OK Jobs.bg събира или може да събира демографска информация, която не може да ви идентифицира, като: пощенски код, възраст, пол, ваши интереси. Понякога ние събираме или можем да съберем комбинация между двата вида информация, При създаване на профил в сайта okjobs.bg ще бъдете попитани за име, име, имейл адрес, дата на раждане, пол, професия, пощенски код, поле на дейност и лични интереси.
Създаването на вашия профил в нашия сайт и абонамент за нашите услуги улеснява достъпа до личните ви данни. OK Jobs.bg също получава и записва на своите сървъри информация относно IP адреса и информацията за бисквитките на сайта, поискана от работодателите - използване съхраняваната информация - данните, предоставени от вас при регистрация, и дейността, осъществявана на нашите сайтове - в целта да се улесни достъпът до тези сайтове, да се подобрят определени продукти и услуги и да ви информират за най-новите продукти и услуги, които може да ви интересуват.

Показване на лични данни в публичните пространства / области на OK Jobs.bg

Личната информация, публикувана от потребителите на обществени места / пространства, принадлежащи към OK Jobs.bg , като форуми, чатове, дискусионни списъци, бази данни с CV-та за търсене, може да се копира и съхранява от трети страни над които OK Jobs.bg няма контрол. Ние не носим отговорност за факта, че трети страни използват информация, която сте публикували или предоставяте в публични пространства, принадлежащи на OK Jobs.bg .

Събиране и използване на лични данни от OK Jobs.bg

Използваме информацията, събрана от сайта OK Jobs.bg , независимо дали става въпрос за лични, демографски, колективни или технически данни, за да управляваме регистрацията на вашите акаунти, да решаваме вашите въпроси, да подобряваме нашия сайт, да се консултираме с потребителите, за да повишим качеството на предлаганите продукти и услуги. Регистрирайки се в профила, вие сте дали съгласието си за използването на вашите лични данни, за да бъдат информирани по имейл или други форми на комуникация при актуализирането на уебсайтовете, новите възможности, предлагани от OK Jobs.bg и за допълнителна информация, която е в ваш интерес, като  бюлетини с нови обяви и полезна за вас информация. Използването на лични данни от OK Jobs.bg е в съответствие с действащите законови разпоредби във връзка със защитата на лицата по отношение на обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Разкриване и предаване на лична информация

OK Jobs.bg няма да предава (чрез продажба или наемане) на трети лица вашата лична информация.OK Jobs.bg обаче може да предава информацията на трети страни в следните случаи:

- С ваше съгласие

- Ако е необходимо да изпратите някаква информация, за да предоставите исканите от вас продукти и услуги.

- В случай че информацията е необходима на партньорите на компанията за подобряване или улесняване на някои услуги / продукти, поискани от вас, или ако OK Jobs.bg счете за подходящо да изпраща търговски или промоционални съобщения (реклама) на един от партньорите или клиентите на компанията. Фирмите-партньори имат право да използват личните данни, предоставени директно от OK Jobs.bg , само доколкото е необходимо тяхното съдействие.

- Можем да предаваме лична информация на държавните органи или институции съгласно законовите разпоредби или добросъвестно, ако:

        а) е предвиденo в законова разпоредба;

        б) защита на правата на дружеството OK Jobs.bg или свързаните с него дружества;

        в) предотвратява престъпление или защитава националната сигурност;

        г) защита на на личната или обществената безопасност;

        д) тази информация е необходима за разрешаване на различни ситуации.

- Ако вашите дейности противоречат на условията, определени от OK Jobs.bg , или на инструкциите за използване на определени продукти и услуги

- В случай, че OK Jobs.bg се сливат или са придобити изцяло или частично от друга компания, базата данни се прехвърля на новия оператор.

- В случай че OK Jobs.bg станат неплатежоспособни, доброволно или не, чрез ликвидатора, администратора или купувача базата данни може да бъде продадена, разрешена, търгувана само със съгласието на съда. В случай, че се появят горепосочените ситуации, ще бъдете уведомени по имейл или чрез съобщение, публикувано на сайта OK Jobs.bg .

Вашето право да променяте и изтривате данните си, държани от оператора

OK Jobs.bg предоставя на потребителя правото да променя своите данни за контакт, които сте регистрирали, някои аспекти от които се интересувате, включително нова информация за стартираните продукти и услуги. Можете също така да поискате от оператора да изтрие вашите данни по всяко време.

Сигурност на данните

За поверителност и сигурност на данните профилът ви в OK Jobs.bg е защитен с парола.
От този линк Може да Изтриете профила си и всички данни в него, както и от менюто във вашия профил.